PUBLIKACJE

Istotne dla biznesu i praktyki zmiany w prawie, orzecznictwo sądów, interpretacje podatkowe, zagadnienia i analizy prawne. Tu znajdziesz informacje z dziedziny podatków, prawa spółek, nieruchomości, prawa pracy. Zachęcamy do lektury. Możliwość pobrania i wydruku informacji.

czytaj więcej

ZASADY ROZLICZEŃ

Proponujemy różnorodne sposoby rozliczeń za świadczone usługi. Sposób rozliczenia oraz jego wysokość zależne są m. in. od: specyfiki branży lub działalności, wagi i stopnia skomplikowana zleconych spraw, ustaleń co do terminów realizacji zlecenia, ustaleń co do liczby prawników zajmujących się sprawą.

 

SYSTEM WYNAGRODZENIA GODZINOWEGO

 

System ten stosowany jest najczęściej w sprawach jednorazowych, wobec Klientów niezwiązanych z Kancelarią umową stałej obsługi prawnej. W tym systemie wysokość wynagrodzenia zależna jest od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. Wysokość stawki godzinowej ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem. Rozliczenie odbywa się na podstawie raportu wykonanych czynności, który przesyłany jest Klientowi po wykonaniu zlecenia, a w przypadku dłuższego okresu jego wykonywania, w uzgodnionych cyklicznie terminach.

 

SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO


W przypadku tego systemu wysokość wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy ustalana jest z Klientem z góry i pozostaje stała w całym okresie zlecenia niezależnie od liczby godzin czasu pracy efektywnie poświęconych na jego wykonanie. System ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić długość ich trwania oraz przewidywany nakład pracy. Ryczałt najczęściej stanowi wypadkową średnią minimalnego i maksymalnego nakładu czasu pracy szacowanego dla wykonania zlecenia.

SYSTEM WYNAGRODZENIA ZA STAŁĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ

 

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego obejmującego określony limit godzin, przypadający do wykorzystania w danym miesiącu rozliczeniowym. Usługi świadczone po przekroczeniu limitu rozliczane są natomiast dodatkowo według ustalonej stawki godzinowej. Rozliczenie odbywa się na podstawie raportu wykonanych czynności /RWC/, który przesyłany jest Klientowi po zakończeniu miesiąca. Klient ma możliwość kontroli statusu wykorzystania ryczałtu w celu dostosowania zleceń poprzez stały wgląd w aktualny dla danego miesiąca otwarty RWC. W ramach stałej obsługi prawnej zlecenia Klienta wykonywane są priorytetowo. Klient ma możliwość uzyskania również innych przywilejów wynikających ze statusu stałego Klienta kancelarii.

SYSTEM WYNAGRODZENIA OD SUKCESU

 

Przy niektórych rodzajach zleceń, szczególnie z zakresu windykacji lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, Kancelaria ustala tzw. wynagrodzenie od sukcesu (success fee), czyli takie, którego wysokość uzależniona jest od wyniku sprawy.

 

SYSTEMY MIESZANE

 

Intencją Kancelarii jest wyjście naprzeciw indywidualnym potrzebom każdego Klienta. Możliwe jest więc ustalenie wynagrodzenia mieszanego, obejmującego składowe dwóch lub więcej wskazanych systemów rozliczeń.

Chronimy Cię przed ryzykiem niepowodzenia inwestycji...
shadow
shadow triangle shape
pointer
preloader